KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS "OBELĖLĖ

K. Baršausko 76, Kaunas į.k. 191641771   

   el. paštas darz.obelele@takas.lt

 

 

STRUKTŪRA

valdymo schema
vadovai
pedagogai
taryba
kontaktai
teisės aktai

VEIKLA

veiklos planavimas
ugdomosios aplinkos
ugdymo programos
pasiekimų vertinimas
darbo užmokestis
viešieji pirkimai
finansai

PASLAUGOS

išorės ir vidaus vertinimas
teikiamos paslaugos
priėmimo tvarka        

 

     

tradicijos
naujienos
informacija tėvams
klausimai
nuorodos

 

 

 

                                                   

Direktorė  Vanda Kepežinskienė

 

 

         

            Vadybinis darbo stažas : 26 m. , pedagoginio darbo stažas 32 m.

 

          Išsilavinimas: aukštasis - 1985 m. baigė Vilniaus universitetą ir įgijo lietuvių kalbos dėstytojo specialybę

 

          Darbo patirtis :  1983-1984 -45 lopšelis-darželis - auklėtoja

                                     1984-1985 -  13 vidurinė mokykla (dabar M. Šalčiaus vid. mokykla)  - pradinių klasių

                                                            mokytoja

                                     nuo 1988 iki dabar lopšelis-darželis "Obelėlė" -direktorė

 

        1998m. įgijo III vadovo kvalifikacinę kategoriją

 

Direktorės pavaduotoja ugdymui Edita Čižienė

 

      

            Vadybinis stažas : 18 m., pedagoginis darbo stažas 23m.

 

              Išsilavinimas : aukštasis - 1992 baigė Klaipėdos universitetą ir įgijo ikimokyklinio ugdymo bei dailės vadovo

                                             specialybę,

                                                   2000 m.  Baigė Vytauto Didžiojo universitetą ir įgijo edukologijos magistro laipsnį.

      

           Darbo patirtis :          1992-1996 Kauno humanitarinė pradinė mokykla - dailės mokytoja

                                            1996-iki šiol lopšelis-darželis"Obelėlė" - direktorės pavaduotoja ugdymui

 

                         1998m. įgijo III vadovo kvalifikacinę kategoriją

                

Direktorės pavaduotoja ūkiui Aušra Reiterienė

 

                   Išsilavinimas: aukštasis 2011 m. baigė  Lietuvos sveikatos mokslų universitetą ir  įgijo

                   gyvulininkystės technologojos specialybę ir magistro mokslinį laipsnį .

                  Darbo patirtis :

                 kauno lopšelyje-darželyje "Obelėlė" dirba nuo 2015 m. sausio 02 d.          

 

 

 

puslapis atnaujintas 2015.10.02

 

paieška