KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS "OBELĖLĖ"

  

 

 

STRUKTŪRA

valdymo schema
vadovai
pedagogai
taryba
kontaktai
teisės aktai

VEIKLA

veiklos planavimas
ugdomosios aplinkos
ugdymo programos
pasiekimų vertinimas
darbo užmokestis
viešieji pirkimai
finansai

PASLAUGOS

išorės ir vidaus vertinimas
teikiamos paslaugos
priėmimo tvarka        

 

     

tradicijos
naujienos
informacija tėvams
klausimai
nuorodos

 

                                                          

                                    

      Lopšelio-darželio "Obelėlė" pedagogai dirba pagal šias programas

  • Ikimokyklinio ugdymo grupės dirba pagal pačių parengtą ir steigėjo patvirtintą ikimokyklinio ugdymo programą .

        ikimokyklinio ugdymo programa

  • Priešmokyklinė grupė dirba pagal valstybinę Priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą , kuri orientuota į  svarbiausiųjų vaiko  kompetencijų ugdymą, kurios būtinos rengiantis mokyklai.