pagrindinis

Ugdymo aplinkos

Ikimokyklinio  amžiaus vaikas – laisvas, spontaniškas, žaismingas. Jam reikalinga saugi, stimuliuojanti ir turininga aplinka. Ji parengiama prasminga kiekvienam vaikui, kad jis galėtų  rasti  sau svarbų patyrimą. Akivaizdu, kad vaikui reikia pačiam pamatyti, paliesti, atrasti, sukurti ir "sukonstruoti" savąjį supratimą apie jį supantį pasaulį.

Į vaiką orientuoto ugdymo filosofija teigia, jog vaikas geriausiai vystosi tada, kai pats renkasi patirties kaupimo būdą. O tam reikia gerai apgalvotos aplinkos, kuri  skatintų  veikti, tyrinėti, eksperimentuoti. Sudarius  sąlygas  įvairiapusei vaikų veiklai, jie  įgauna  galimybę rinktis ir patys planuoja  savo veiklą. Estetiškai patraukliose ir patogiose grupės patalpose tiek  vaikai, tiek ir  pedagogai  jaučiasi   saugiai.

Darželio grupių  erdvė suskirstyta į  veiklos kampelius: dailei, kalbai ir literatūrai, statybiniams žaidimams, muzikai, matematikai  ir konstravimui, gamtotyrai,  vaidmeniniams žaidimams,  vandeniu, judesių lavinimui ir t.t.

Baldeliai ir įrengimai išdėstomi taip, kad vaikai galėtų nevaržomai ir saugiai judėti. Žaislai ir priemonės logiškai grupuojami, parenkant  patvarius, higieniškus, funkcionalius. Užrašai, vaikų darbeliai kabinami vaiko akių lygyje. Priemonės , žaislai ir žaidimai  turi atliepti vaikų amžių, atsižvelgiant į mergaičių ir berniukų skaičių, vaikų kultūrų įvairovę.

Kuriant aplinką, kurioje vaikai ugdosi žaisdami, tenka atsižvelgti į galimybes laisvai rinktis, savarankiškai naudotis, tomis priemonėmis, kurios tenkintų kintančius vaiko poreikius ir skatintų kūrybiškumą, iniciatyvumą, saviraišką.

Įstaigoje taip pat yra :