KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS "OBELĖLĖ

K. Baršausko 76, Kaunas į.k. 191641771   

   el. paštas darz.obelele@takas.lt

 

     

 

 

STRUKTŪRA

valdymo schema
vadovai
pedagogai
taryba
kontaktai
teisės aktai

VEIKLA

veiklos planavimas
ugdomosios aplinkos
ugdymo programos
pasiekimų vertinimas
darbo užmokestis
viešieji pirkimai
finansai

PASLAUGOS

išorės ir vidaus vertinimas
teikiamos paslaugos
priėmimo tvarka        

 

     

tradicijos
naujienos
informacija tėvams
klausimai
nuorodos

 

 

 

 

 

                                         

                                                Lopšelio-darželio"Obelėlė" pedagogai               

vardas, pavardė

išsilavinimas

specialybė

pereigos (dalykas)

kvalifikacinė kategorija

telefonas

el. paštas

Ritonė Pileckienė aukštasis ikimokyklinis ugdymas  auklėtoja vyr. auklėtoja  837 451427

darz.obelele@takas.lt

Jolita Lukoševičienė aukštasis ikimokyklinis ugdymas  auklėtoja vyr. auklėtoja  837 451427

darz.obelele@takas.lt

Regina Jankūnienė aukštesnysis pradinis  ugdymas  auklėtoja auklėtoja metodininkė 837 451427

darz.obelele@takas.lt

Loreta Kastanjeda aukštasis ikimokyklinis ugdymas  auklėtoja  auklėtoja metodininkė 837 451427

darz.obelele@takas.lt

Lina Bučienė aukštasis pradinis ugdymas  auklėtoja vyr. auklėtoja 837 451427

darz.obelele@takas.lt

 Birutė Germanavičiūtė  aukštasis  logopedija  logopedė vyr. logopedė 837 451427

darz.obelele@takas.lt

 Zita Pavilčiukaitė  aukštasis  muzika  muzikos mokytoja  vyr. muzikos mokytoja 837 451427

darz.obelele@takas.lt

Genė Žukauskienė aukštasis ikimokyklinis, pradinis  ugdymas auklėtoja vyr.auklėtoja 837 451427

darz.obelele@takas.lt

Justina Builienė aukštasis ikimokyklinis ugdymas auklėtoja   837 451427

darz.obelele@takas.lt

 

Simona Balnytė aukštesnysis ikimokyklinis ugdymas auklėtoja    
 Edmunda Slavikė  aukštasis  reabilitacija  kūno kultūros pedagogė   837 451427

darz.obelele@takas.lt

 

 

     

 

 

 

puslapis atnaujintas 2016.01.05

 

 

 

 

     LAISVOS PEDAGOGŲ DARBO VIETOS :

šiuo metu laivų vietų neturime