STRUKTŪRA

valdymo schema
vadovai
pedagogai
taryba
kontaktai
teisės aktai

VEIKLA

veiklos planavimas
ugdomosios aplinkos
ugdymo programos
pasiekimų vertinimas
darbo užmokestis
viešieji pirkimai
finansai

PASLAUGOS

išorės ir vidaus vertinimas
teikiamos paslaugos
priėmimo tvarka        

 

     

tradicijos
naujienos
informacija tėvams
klausimai
nuorodos

 

                                                          

                                    

 

LOPŠELIO-DARŽELIO „OBELĖLĖ“

RENGINIŲ PLANAS 2016 SAUSIO  MĖN.

  

Diena

Val.

Renginio pavadinimas

 

Atsakingas

0 10 Vaiko gerovės komisijos posėdis

 

E. Čižienė
15 13 Metodinis pasitarimas "Netradiciniai ugdymo metodai"

 

E. Čižienė
25 13 Mokytojų tarybos posėdis

 

V. Kepežinskienė
11-30   Projektas "Kalbos ir judesio darna"

 

B. Germanavičiūtė, E. Slavikė
1-30   "Obuoliukų" grupės projektas "Tas stebuklingas vandens pasaulis"

 

R. Jankūnienė, L.Kastanjeda