KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS "OBELĖLĖ

  

 

 

STRUKTŪRA

valdymo schema
vadovai
pedagogai
taryba
kontaktai
teisės aktai

VEIKLA

veiklos planavimas
ugdomosios aplinkos
ugdymo programos
pasiekimų vertinimas
darbo užmokestis
viešieji pirkimai
finansai

PASLAUGOS

išorės ir vidaus vertinimas
teikiamos paslaugos
priėmimo tvarka        

 

     

tradicijos
naujienos
informacija tėvams
klausimai
nuorodos

 

                                                          

                                      

                                         

                                                                                                                                                                                       

pareigos

vidutinis darbo užmokestis eurais

direktorė

887,50

direktorės pavaduotoja ugdymui

408,25

direktorės pavaduotoja ūkiui

284

auklėtoja

461,92

priešmokyklinės grupės pedagogė

678,18

logopedė

560,9

auklėtojos padėjėja

300

dietistė

85,70

kiemsargė

150

naktinis sargas

270

buhalterė

476

valytoja

180

raštvedė

150

sandėlininkė

150

pastatų remonto darbininkas

75

santechnikas

75

elektrikas

75

pagalbinis darbininkas

75

pagalbinis virtuvės darbininkas

75

patalynės prižiūrėtojas

75

vyr. slaugytojas

85,20

virėjas

300

  

 

 

 

 

 

 

 

 

paieška